Геологорозвідувальна партія (ГРП)

Утворена 6 жовтня 1947 року

У складі підрозділу – гідрогеологічний загін, група з обліку та оцінки запасів.

Основні напрями виробничої діяльності:

виконання планових обсягів гідрогеологічних робіт з моніторингу підземних вод на виробничих об'єктах підприємства та колишніх дільницях підземного вилуговування;

геологорозвідувальні та гідрогеологічні роботи у відповідності до плану робіт;

спорудження водозабірних та спостережних свердловин;

здійснення поточних та генеральних підрахунків запасів уранових руд на об'єктах ДП «СхідГЗК».