Гідрометалургійний завод (ГМЗ)

Розташований у північному передмісті м. Жовті Води Дніпропетровської області. Здійснює переробку руд уранових родовищ України.

У результаті переробки сировини завод випускає готову продукцію у вигляді концентрату природного урану.

Дата утворення – 19 січня 1959 року. В цей день завод видав першу тонну готової продукції.

Проектна продуктивність ГМЗ з переробки руди – 2000 тис. тонн/рік при проектному видобуванні 93-95%. На даний час із урахуванням реальних обсягів видобутку руди, обсяг переробки складає 1000 тис. тонн/рік. Максимальна продуктивність – 1900 тис. тонн руди – досягнута в 1980 році.

У 8 км на південь від заводу в балці "Щербаківська" розташоване хвостосховище наливного типу, з'єднане з заводом водоводом і пульпопроводом довжиною 11 км.

Для забезпечення гідрометалургійного заводу сірчаною кислотою й парою у його складі функціонує сірчанокислотний цех (СКЦ).

Введений в експлуатацію (І черга) у лютому 1984 року.

Виробничі потужності СКЦ достатні для забезпечення власних потреб і реалізації кислоти підприємствам України.

До складу ГМЗ входить залізничний цех, який забезпечує крупні вантажоперевезення з доставки руди, що надходить з шахт підприємства, бере участь у транспортуванні готової продукції.