Центральна науково-дослідна лабораторія

На території гідрометалургійного заводу працює єдина в Україні багатопрофільна Центральна науково-дослідна лабораторія. Створена у 1958 році.

Здійснює технологічне забезпечення й аналітичний супровід переробки уранових руд від процесів радіометричного збагачення до екологічного моніторингу стану навколишнього середовища.

В структуру ЦНДЛ входять:

- Лабораторія технологічних досліджень, у т.ч. дільниця супроводу купного та блокового вилуговування.

- Лабораторія аналітичного контролю.

Лабораторія аналітичного контролю ЦНДЛ ДП „СхідГЗК” акредитована в системі ДСТУ ISO/IEC 17025 Національним Агентством Акредитації України (НААУ). Атестат про акредитацію № 2Т753 від 05.08.2013.

- Лабораторія контролю виробництва ГМЗ.

- Лабораторія контролю виробництва СКЦ.

- Лабораторія випробувань будівельних матеріалів.