Центральна пилогазодозиметрична лабораторія

 

 

Створена 1 вересня 1957 року. У складі підрозділу дві структурні одиниці: санітарна лабораторія і група радіаційно-екологічного моніторингу об’єктів навколишнього середовища.

Періодично, що три роки, проходить атестацію у Державному комітеті України з питань технічного регулювання і споживчої політики на технічну компетентність в якості вимірювальної лабораторії більш як з 20 напрямів діяльності. Сьогодні це єдина в Україні лабораторія, що може проводити дослідження з радіаційних факторів на виробництві.

ЦПГДЛ здійснює

  • контроль умов праці за радіаційними та шкідливими виробничими факторами, на робочих місцях у підрозділах підприємства у тому числі в підземних виробках шахт підприємства;
  • дослідження умов праці на атестуємих робочих місцях у підрозділах підприємства (при наявності дозвільного документу);
  • контроль стаціонарних джерел промислових викидів підрозділів;
  • контроль оборотних вод, вод поверхневих водойм та джерел децентралізованого водопостачання;
  • радіаційно-екологічний моніторинг об’єктів навколишнього середовища;
  • радіаційний контроль декадних проб пульпи, яка скидається у хвостосховище ГМЗ;
  • радіаційний контроль будівельних матеріалів та сировини;
  • радіаційний контроль промислових відходів, включно металолом;
  • радіаційний контроль готової продукції, яка відправляється на експорт.