СКЦ працює без перевищень дозволених викидів

Із 27.11.2012р. по 03.12.2012р. сірчанокислотний цех ГМЗ працював у технологічному режимі.

Підприємство здійснює контроль за викидами забруднюючих речовин у газах, що надходять в атмосферне повітря від джерела №2/45, та якістю атмосферного повітря в приземному шарі в населених пунктах, розташованих у зоні розповсюдження факела.

Контроль за якістю атмосферного повітря населених пунктів у зоні розповсюдження факела під час роботи СКЦ ГМЗ здійснює Центральна пилогазодозиметрична лабораторія (ЦПГДЛ).

Результати моніторингу якості атмосферного повітря в населених пунктах під час роботи СКЦ у технологічному режимі за звітний період характеризувалися наступними даними:

с.Миролюбівка - менше 0,005 мг/м3 по сірчаній кислоті, менше 0,08 мг/м3 по сірчистому ангідриду.

с.Жовте - менше 0,005 мг/м3 по сірчаній кислоті, менше 0,08 мг/м3 по сірчистому ангідриду.

Таким чином, перевищень граничнодопустимих концентрацій сірчистого ангідриду та сірчаної кислоти (ГДК SO2 = 0,5 мг/м3 та ГДК H2SO4 = 0,3 мг/м3) забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів у зоні розповсюдження факела під час роботи не виявлено.

03.12.2012р. о 17 годині 30 хв. було здійснене повне призупинення технологічного процесу сірчанокислотного виробництва.

Пуск СКЦ ГМЗ буде здійснено за окремим розпорядженням.

Марія Кочерга, інженер з ОНС.

Розділ: