Для зацікавлених у здобутті вищої освіти

Шановні працівники підприємства! На адресу керівництва ДП «СхідГЗК» надійшла пропозиція від Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) щодо підготовки фахівців за рівнями бакалавра (у т.ч. за скороченою програмою), магістра, підвищення кваліфікації.

До складу ОНПУ входить Інститут енергетики та інтегрованих систем управління, який складається з декількох кафедр, серед яких - кафедра атомних електростанцій (АЕС), кафедра технології води та палива (ТВП) та кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки (ПЕГГД), які здійснюють підготовку спеціалістів для атомної енергетики.

Детальна інформація про кафедри, освітні програми та навчальні дисципліни наведена на сайті ОНП: https://opu.ua/ на сторінках кафедр: https://opu.ua/kaf-aes; https://opu.ua/kat-tvp; https://opu.ua/kaf-peggd

ВНЗ пропонує отримати другу спеціальність або підвищити кваліфікацію в рамках Центру післядипломної освіти, індивідуальної підготовки та перепідготовки (ЦПОІПП).

З огляду на можливості ОНПУ в підготовці кадрів для атомної енергетики України, університет пропонує освітні послуги:

- підготовка фахівців (бакалаврів, в т.ч. за скороченою програмою, магістрів);

- підвищення кваліфікації, індивідуальної підготовки та перепідготовки (друга освіта) за освітньо-професійними програмами: «Радіаційний контроль та моніторинг» та «Екологічна безпека».

Працівників ДП «СхідГЗК», які зацікавилися пропозицією ОНПУ, просимо звертатися до групи підготовки кадрів служби по роботі з персоналом ДП «СхідГЗК» за телефоном: (095) 900-18-08.

Розділ: