Антикорупційна програма ДП “СхідГЗК” на 2015 рік

Антикорупційна програма ДП “СхідГЗК” на 2015 рік

Зміст

 

1 Сфера застосування та коло осіб, на яких поширюються положення антикорупційної програми

2 Перелік антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування)

3 Норми професійної етики працівників підприємства

4 Обов'язки працівників підприємства у зв'язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності підприємства

5 Права та обов'язки фахівця з питань запобігання та виявлення корупції

6 Порядок звітування фахівця з питань запобігання та виявлення корупції

7 Умови конфіденційності інформування фахівця з питань запобігання та виявлення корупції про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення

8 Порядок захисту працівників, які надали інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

9 Порядок інформування фахівця з питань запобігання та виявлення корупції працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів

10 Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми

11 Порядок вжиття фахівцем з питань запобігання та виявлення корупції заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних правопорушень, інформування керівництва, проведення внутрішніх розслідувань

12 Проведення роз'яснювальної та профілактичної роботи із  запобігання проявів корупційних діянь на підприємстві

13 Порядок внесення змін до антикорупційної програми

 

Для ознайомлення з повним змістом документа нажміть на посилання Антикорупційна програма ДП “СхідГЗК” на 2015 рік

Розділ: