Відділ радіотехнічних і радіоелектронних вимірювань

Відділ радіотехнічних і радіоелектронних вимірювань є структурним підрозділом лабораторії метрологічного забезпечення виробництва Центральної лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказів та розпоряджень Мінекономрозвитку України, а також вимог державних, національних стандартів, нормативних та методичних документів з метрології, рекомендацій.

Метрологічні роботи проводяться у спеціалізованій лабораторії. Для їх проведення у відділі створені, та атестовані робочі місця повірників, що розташовані на виробничих площах відділу. Умови в приміщеннях відділу відповідають вимогам нормативних документів, що регламентують вимоги до умов праці, вимогам методик повірки, експлуатаційних документів, нормативних документыв конкретних типів засобів вимірювальної техніки та дозволяють здійснювати всі види робіт за номенклатурою, визначеною галуззю уповноваження.

Відділ в повному обсязі забезпечений організаційними, нормативними та методичним документами, що використовуються під час проведення метрологічних робіт у визначеній галузі уповноваження.

Основу відділу складають досвідчені фахівці з багаторічним досвідом практичної та теоретичної роботи в галузі метрології. Основне завдання відділу – забезпечення єдності вимірювань і передача розміру одиниці робочим ЗВТ.

У відповідності до галузі уповноваження (Свідоцтво про уповноваження № П-460-2015 видане Мінекономрозвитку України 26.03.2015 р.) відділ надає метрологічні послуги з наступних напрямів:

  • Повірка  ЗВТ;
  • Надання консультативно - методичної допомоги в розробці, експертизі   програм метрологічної атестації, метрологічного забезпечення радіотехнічних і радіоелектронних вимірювнь.

Відділ виконує повірку наступних ЗВТ:

 

Назва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),                  метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Орієнтована

вартість повірки від . грн.

09.  РАДІОТЕХНІЧНІ І РАДІОЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАННЯ

 

1

Вольтметри селективні

В6-9, В6-10 та аналогічні

403,68

2

Генератори імпульсів одноканальні

Г5-54 та аналогічні

403,68

3

Генератори імпульсні двоканальні

Г5-27 та аналогічні

605,52

4

Генератори сигналів вимірювальні до 400 МГц

Г4-143, Г4-117 та аналогічні

521,42

5

Генератори сигналів НЧ

Г3-104, Г3-106 та аналогічні

319,58

6

Генератори сигналів НЧ з прецизійною формою сингалу

Г3-102 та аналогічні

428,91

7

Осцилографи запам'ятовувальні

С8-13, С8-14, С8-17 та аналогічні

655,98

8

Осцилографи універсальні багатоканальні, осцилографи-мультиметри

С1-117, С1-107, С1-108,      С1-114 та аналогічні

664,39

9

Осцилографи універсальні двоканальні

С1-64, С1-79 та аналогічні

513,01

10

Осцилографи універсальні одноканальні

С1-65, С1-72, С1-94 та аналогічні

412,09

Під час проведення робіт з повірки ЗВТ, відділ використовує 8 робочих еталонів.

Крім того, для здійснення робіт з повірки ЗВТ використовуються робочі засоби вимірювальної техніки, спеціальне випробувальне оснащення і допоміжне оснащення.

Номенклатура і характеристики наявних у відділі ЗВТ повірочного оснащення забезпечують можливість здійснення повірки ЗВТ відповідно до методик повірки конкретних типів ЗВТ.

Наша адреса: м. Жовті Води, вул. М. Горького, 13-а

тел. (05652) 9-34-79

Розділ: