Відділ оптико-фізичних вимірювань

Відділ оптико-фізичних вимірювань є структурним підрозділом лабораторії метрологічного забезпечення виробництва Центральної лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказів та розпоряджень Мінекономрозвитку України, а також вимог державних, національних стандартів, нормативних та методичних документів з метрології, рекомендацій.

Метрологічні роботи проводяться у спеціалізованій лабораторії, а також на об’єктах замовника.  Для їх проведення у відділі створені, та атестовані робочі місця повірників, що розташовані на виробничих площах відділу.Умови в приміщеннях відділу відповідають вимогам нормативних документів, що регламентують вимоги до умов праці, вимогам експлуатаційних документів, методикам повірки, нормативним документам конкретних типів засобів вимірювальної техніки та дозволяють здійснювати всі види робіт за номенклатурою, визначеною галуззю уповноваження.

Відділ в повному обсязі забезпечений організаційними, нормативними та методичним документами, що використовуються під час проведення метрологічних робіт у визначеній галузі акредитації.

Основу відділу складають досвідчені фахівці з багаторічним досвідом практичної та теоретичної роботи в галузі метрології. Основне завдання відділу – забезпечення єдності вимірювань і передача розміру одиниці робочим ЗВТ.

У відповідності до галузі уповноваження (Свідоцтво про уповноваження № П-460-2015 видане Мінекономрозвитку України 26.03.2015 р.) відділ надає метрологічні послуги з наступних напрямів:

  • Повірка  ЗВТ;
  • Надання консультативно - методичної допомоги в розробці, експертизі   методик виконання вимірювань, програм метрологічної атестації, метрологічного забезпечення оптико-фізичних вимірювань.

Відділ виконує повірку наступних ЗВТ:

 

  №

Назва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),                  метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Орієнтована

вартість повірки від . грн.

11.  ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

 

 

1

Димоміри

ИНА-109

314,98

2

Спектрофотометри атомно-абсорбційні

С-115-М1

984,30

3

Фотометри фотоелектричні

КФК-3

492,15

4

Фотоелектроколориметри

 ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК-2 та аналогічні

187,02

5

Фотоелектроколориметри

КФК-2МП

295,29

Під час проведення робіт з повірки ЗВТ, відділ використовує 5 робочих еталонів.

Крім того, для здійснення робіт з повірки ЗВТ використовуються робочі засоби вимірювальної техніки, спеціальне випробувальне оснащення і допоміжне оснащення.

Номенклатура і характеристики наявних у відділі ЗВТ повірочного оснащення забезпечують можливість здійснення повірки ЗВТ відповідно до методик повірки конкретних типів ЗВТ.

Наша адреса: м. Жовті Води, вул. М. Горького, 2

тел. (05652) 9-34-79

Розділ: