Відділ вимірювання характеристик іонізуючих випромінюваньядерних констант

Відділ вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань ядерних констант є структурним підрозділом лабораторії метрологічного забезпечення виробництва Центральної лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказів та розпоряджень Мінекономрозвитку України, а також вимог міжнародних,  державних, національних стандартів, нормативних та методичних документів з метрології, рекомендацій.

Метрологічні роботи проводяться у спеціалізованій лабораторії, а також на об’єктах замовника.  Для їх проведення у відділі створені, та атестовані робочі місця повірників, що розташовані на виробничих площах відділу.Умови в приміщеннях відділу відповідають вимогам нормативних документів, що регламентують вимоги до умов праці, вимогам експлуатаційних документів, методикам повірки, нормативним документам конкретних типів засобів вимірювальної техніки та дозволяють здійснювати всі види робіт за номенклатурою, визначеною галуззю уповноваження.

Відділ в повному обсязі забезпечений організаційними, нормативними та методичним документами, що використовуються під час проведення метрологічних робіт у визначеній галузі акредитації.

Основу відділу складають досвідчені фахівці з багаторічним досвідом практичної та теоретичної роботи в галузі метрології. Основне завдання відділу – забезпечення єдності вимірювань і передача розміру одиниці робочим ЗВТ.

У відповідності до галузі уповноваження (Свідоцтво про уповноваження № П-460-2015 видане Мінекономрозвитку України 26.03.2015р.) відділ надає метрологічні послуги з наступних напрямів:

  • Повірка  ЗВТ вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант;
  • Надання консультативно - методичної допомоги в розробці програм метрологічної атестації ЗВТ вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант;
  • Метрологічна експертиза   технічної документаці;
  • Метрологічна атестація ЗВТ вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант.

Відділ виконує повірку наступних ЗВТ:

 

Код ЗВТ

Назва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),                  метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Орієнтована

вартість повірки від . грн.

12.  ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

 

І ЯДЕРНИХ КОНСТАНТ

 

 

12003

Блоки детектування

БДЛГ-27Д, -31Д та аналогічні

574,70

12011

Дозиметри

ДРГ3-02

та аналогічні

598,65

12012

Дозиметри

ДРГ, ДБГ, ДКГ-03 та аналогічні

431,03

12013

Дозиметри

ДРГ-05, ДКС-04

 та аналогічні

754,30

12016

Дозиметри

ДКС-90, ДКС-96, МКС-05

 та аналогічні

969,81

12018

Дозиметри індивідуальні  побутові

"Белла" та аналогічні

59,87

12022

Лічильники імпульсів

ПСО2-4, ПСО2-5 та аналогічні

419,06

12026

Радіометри (один блок детектування)

КРА-1, КРБ-1, САС-5,  ПРН4-01 та аналогічні

598,65

12029

Радіометри

СРП-68-01,02,03,              СРП-88, Бета,         та аналогічні

359,19

12030

Радіометри (два блоки детектування)

РКБ4-1еМ, КРК-1,            КРАБ-3 та аналогічні

1149,41

12031

Радіометри (три блоки детектування)

РУП-1, МКС-01Р,                  ДКС-96АБГ та аналогічні

1688,19

12038

Радіометри-дозиметри (один блок детектування)

ДКС-96М та аналогічні

921,92

12060

Радіометри

СРП-88 та аналогічні

419,06

12039

Рентгенметри

ДП-3А,Б, ДП-5А,Б,В та аналогічні

419,06

12040

Сигналізатори забрудненості

СЗБ2-1еМ, СЗБ-03,04 та аналогічні

359,19

12041

Станції радіометричного контролю, сепаратори        (за один канал)

РКС-4, СРК-6, "Алунит"    та аналогічні

957,84

12048

Установки малого фону

УМФ-1500, 2000 та аналогічні

1101,52

12048

Установки малого фону

УМФ-1500, 2000 та аналогічні

1101,52

Під час проведення робіт з повірки ЗВТ, відділ використовує 74 робочих еталонів.

Крім того, для здійснення робіт з повірки ЗВТ використовуються робочі засоби вимірювальної техніки, спеціальне випробувальне оснащення і допоміжне оснащення.

Номенклатура і характеристики наявних у відділі ЗВТ повірочного оснащення забезпечують можливість здійснення повірки ЗВТ відповідно до методик повірки конкретних типів ЗВТ.

Наша адреса: м. Жовті Води, вул. М. Горького, 13-а

тел. (05652) 9-34-79

Розділ: