Інформація про стан виконання Антикорупційної програми  ДП «СхідГЗК» за 2015 рік

Відповідно  до наказу генерального директора від 25.05.2015 р. № 233 на державному підприємстві «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» після обговорення з працівниками підприємства введена в дію Антикорупційна програма ДП «СхідГЗК» на 2015 рік.  

Забезпечено постійне зберігання програми у відділах кадрів структурних і відокремлених структурних підрозділів підприємства, текст програми розміщений на інтернет-сайті підприємства.

Відповідно до положень Антикорупційної програми ДП «СхідГЗК» на 2015 рік і вимог Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» на підприємстві вжито наступних заходів.

         Розпочато впровадження заходів щодо виявлення  сфер діяльності підприємства, які найбільш схильні до корупційних ризиків, а також  аналіз законодавчих вимог та інших нормативних документів з метою виявлення видів угод та операцій, які можуть бути потенційно пов'язані з ризиком корупції.

          Проведено  консультації з працівниками підприємства, а також зі сторонніми зацікавленими особами з метою отримання інформації з виявлення можливих ризиків корупції.

Проведено ознайомлення та вивчення  зі статистикою інших підприємств з виявлених випадків корупції.

Проведено  навчання з працівниками підприємства з вивчення антикорупційного законодавства України.

Здійснювався   моніторинг та  оцінка виконання  антикорупційної програми.

Складено  та постійно ведеться облік  посад з підвищеним                           корупційним ризиком, характер яких створює вищу, у порівнянні з іншими, загрозу вчинення корупційних правопорушень.

Забезпечено  функціонування  “Гарячої лінії безпеки”,  інших інформаційних каналів для прийому, аналізу, оброблення інформації про факти корупційних правопорушень.

        Проводилося відстеження та  аналіз повідомлень громадян і юридичних осіб, інформації, оприлюдненої в засобах масової інформації, а також отриманих від працівників підприємства щодо можливої причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.

        Здійснювався  аналіз стану укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг  з метою виявлення фактів участі посередників, споріднених осіб, які можуть негативно впливати на процес закупівлі.

       Проведена   роз'яснювальна  та профілактична  робота з працівниками, діяльність яких пов'язана із закупівлею товарів, робіт і послуг для підприємства з метою мінімізації можливості порушень законодавства та недопущення корупційних проявів.

        Стан виконання антикорупційної програми розглянутий на оперативній нараді при заступнику генерального директора  з безпеки.

         Інформацію про хід виконання антикорупційної програми розміщено на інтернет-сайті підприємства.

        У визначений законом термін організований процес подання посадовими особами підприємства декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.

        Суб¢єктам декларування надана  допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов¢язання фінансового характеру за 2014 рік.

       Проведено перевірку декларацій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру щодо своєчасності подання та конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб.

        Працівникам структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, відділів і служб  управління підприємства надавалися роз¢яснення  щодо застосування антикорупційного законодавства.

       Вжито заходів щодо  контролю  за дотриманням вимог законодавства щодо  врегулювання можливого  виникнення конфлікту інтересів, а також щодо виявлення  сприятливих  умов для вчинення корупційних правопорушень, ризиків в діяльності посадових осіб підприємства.

        У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами підприємства,  ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій, а також даних, отриманих з інших джерел,  інформація  в установленому порядку про такі факти буде направлена до Сектора з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля.

  

Фахівець з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                                В.П. Крачун

Розділ: