Отчет независимого аудита 2015

ДП "СхідГЗК" успішно пройшло незалежний фінансовий аудит

У серпні 2016 року завершилася аудиторська перевірка фінансової звітності державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 390 від 4 червня 2015 року.

Незалежний аудитор, ТОВ "БДО", був визначений на конкурсній основі. Об’єктом перевірки була фінансова звітність підприємства станом на 31 грудня 2015 року, а також результати діяльності підприємства за 2015 рік.

Перевірка проводилася відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту.

Аудитор підтвердив достовірність відображення фінансового стану державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", відсутність викривлень та помилок і дійшов наступного висновку результатів діяльності підприємства: "... зазначена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Компанії  (ДП "СхідГЗК") станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України ".

Довідка:

ТОВ "БДО" - підприємство, яке створене і діє відповідно до Законодавства України, є членом Британського товариства BDO International Limited, а також входить до складу БДО - міжнародної мережі незалежних фірм. Внесене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, Сертифікат аудитора виданий Аудиторською палатою України.

   

Для ознакомления нажмите на ссылку Отчет независимого аудита ДП “СхідГЗК” на 2015 рік

Розділ: