Служба безпеки інформує

 

Згідно з положеннями статті 81 Цивільного кодексу України, юридичні особи, створені на підставі розпорядчого акта Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону.

Частиною першою статті 45 Закону визначено, що особи, зазначені в статті 3, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, визначеною Національним агентством. Відповідно до вимог рішення Національного агентства від 11.08.2016 року № 3 у цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами» слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Таким чином, визначення належності конкретного працівника юридичної особи до категорії посадових осіб відбувається щодо кожного працівника окремо з урахуванням обов’язків, покладених на нього, та обсягу повноважень, якими він наділений. При наявності в посадових інструкціях посадових осіб юридичних осіб публічного права організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функції на постійній основі, такі посадові особи, відповідно до Положень частини 1 статті 45 Закону, зобов’язані подавати відповідні декларації шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадуємо, що заповнення декларацій на офіційному сайті Національного агентства здійснюється особисто кожним декларантом в період з 01.01.2017 по 01.04.2017.

За матеріалами служби безпеки ДП «СхідГЗК».

Розділ: