ДП «СхідГЗК»: новини, події, цифри, факти

Кадрові призначення

Згідно з наказом генерального директора ДП «СхідГЗК» №483/ос від 22.04.2019 на посаду заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП «СхідГЗК» з 24 квітня призначений Павло Олександрович Нагорний.

Згідно з наказом генерального директора ДП «СхідГЗК» №489/ос від 22.04.2019 на посаду головного енергетика відділу головного енергетика управління ДП «СхідГЗК» з 24 квітня призначений Едуард Миколайович Клеопа, який з 8 жовтня 2018 року виконував обов’язки за зазначеною посадою.

Експертна місія МАГАТЕ

В рамках виконання проекту технічного співробітництва

«Розробка стратегії зняття з експлуатації та відновлення навколишнього середовища, та розширення можливостей з метою відновлення та зняття з експлуатації колишніх майданчиків з видобутку та виробництва урану» з 23 по 25 квітня з дводенним візитом на ДП «СхідГЗК» перебувала експертна місія МАГАТЕ. В робочих зустрічах взяли участь представники ДК «Ядерне паливо» та ДП «УкрНДПРІпромтехнології». Серед провідних цілей експертної комісії – оцінка загальної технічної ситуації та безпеки на промисловому майданчику Смолінської шахти; отримання інформації щодо технічних аспектів діяльності з видобутку та переробки уранової руди на майданчику; розгляд основних положень ТЕО зі зняття з експлуатації та відновлення; визначення соціально-економічних умов місцевих громад у відношенні до промислової діяльності та потенційного впливу припинення діяльності в умовах проживання таких громад. В ході зустрічі на Жовтоводському майданчику ДП «СхідГЗК» були обговорені основні методи та підходи до формування організаційно-технічних заходів під час зняття з експлуатації Смолінської шахти; заходи із забезпечення техніки безпеки та радіаційної безпеки, а також організація дозиметричного контролю при проведенні робіт; заходи з охорони навколишнього середовища як в процесі робіт, так і після їх закінчення; дотримання радіаційної безпеки законсервованого обладнання, будівель і споруд, підземних виробок; обґрунтування ефективності природоохоронних заходів. З даних питань доповіли фахівці ДП «УкрНДПРІпромтехнології». На майданчику Смолінської шахти представники експертної місії здійснили спуск в шахту на горизонт 680 м, а також ознайомилися з поверхневим комплексом, відвідали  полігон купного вилуговування, кар’єр піску, гідрозакладальний комплекс, оглянули установку очищення шахтних вод. В ході обговорення були підняті

питання радіаційного моніторингу промислових об’єктів шахти; моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища на промисловому майданчику, в санітарно-захищеній зоні та в зоні спостереження  шахти; організації та проведення робіт з очищення шахтних вод на об'єкті; методів радіаційного та хімічного контролю місць захоронення відходів виробництва.

Напрацьовані в ході зустрічей матеріали, методики, моніторингові дослідження будуть узагальнені та використані під час розробки стратегії зняття з експлуатації майданчиків з видобутку та виробництва урану.

Виробнича нарада

15 квітня на ДП «СхідГЗК» відбулася виробнича нарада за участю керівництва та представників ДК «Ядерне паливо». Основне питання, яке обговорювалося на нараді – виконання виробничої програми у квітні 2019 року. З даного питання прозвітували керівники шахт, ГМЗ, РМЗ, ДХЗ, ЦЛ КВПіА, АТГ. Служба матеріально-технічного забезпечення виробництва проінформувала про постачання матеріалів для забезпечення роботи сірчанокислотного та уранового виробництва ГМЗ. Служба капітального будівництва доповіла про поточні питання щодо робіт на Новокостянтинівській шахті, а також було розглянуто питання щодо збільшення шахтою обсягів видобутку руди шляхом добудови ствола «Допоміжний» у 2020 році. Велика увага в ході наради також була приділена таким напрямкам, як фінансовий лізинг залізничних вагонів для перевезення граншлаку, здійснення транспортування руди з Новокостянтинівської шахти, планово-попереджувальні ремонти гірничошахтної техніки та випробування бурового інструменту.

За підсумками наради були сплановані обсяги робіт за вищезазначеними напрямками, визначені терміни виконання та відповідальні.

Іспити тривають

У відповідності до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України на ДП «СхідГЗК» здійснюється перевірка знань норм та правил з радіаційної безпеки членів екзаменаційних комісій підрозділів підприємства та фахівців управління. Службою радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища підприємства попередньо було проведено консультації з усіх нормативно-правових актів у сфері радіаційної безпеки. Іспити вже склали члени екзаменаційних комісій шахт, ГМЗ, ЦПГДЛ, ДХЗ, ЦНДЛ. Після завершення іспитів екзаменаційні комісії мають провести перевірку знань з радіаційної безпеки у підрозділах.

Увага Мічурінському родовищу

16 квітня на Інгульській шахті відбулася нарада з питань розвитку гірничих робіт Мічурінського родовища, в якій взяли участь керівництво та провідні фахівці ДК «Ядерне паливо» та ДП «»СхідГЗК». З метою оцінки розвитку гірничих робіт та умов праці у підповерхах 365, 380, 395, 407 м, перед нарадою учасники здійснили спуск в шахту. Після відвідування шахти було вказано на серйозні недоліки, що мають місце на Мічурінському родовищі, а саме: незадовільний стан обладнання, розкомплектування гірничошахтної техніки, використання обладнання не за призначенням тощо. Провідні спеціалісти шахти прозвітували про виконання протокольних доручень оперативної наради від 26.03.2019 року. Стан виконання доручень відмічено як задовільний. Учасники наради також розглянули хід виконання плану заходів щодо змін в організації виробництва та праці, скорочення штату працівників Інгульської шахти.

На порядку денному – полігон купного вилуговування

На Смолінській шахті 17 квітня відбулася нарада за участю керівництва та провідних спеціалістів ДК «Ядерне паливо» і ДП «СхідГЗК». Учасники наради здійснили спуск в шахту на горизонт 640-700 м. Після огляду поверхів гірникам були надані доручення в частині освітлення руддворів, завантаження вагонів, зачистки орта 26 горизонту 640 м. За підсумками розгляду питання щодо скорочення працівників ВВО шахти, запланована зустріч працівників ВВО Смолінської шахти з керівництвом ВІТЧ-38.

Велика увага в ході обговорення порядку денного наради була приділена розвитку полігону купного вилуговування, акценти зроблені на виконанні графіків робіт з будівництва дробарного обладнання та аварійного зумпфа робочих розчинів полігону КВ, модернізації технологічної схеми полігону.

Монтаж и наладка производятся вовремя

Участок монтажа и наладки ЦЛ КИПиА продолжает выполнять работы по стволу «Главный» Новоконстантиновской шахты. По лебедкам «Южная» и «Северная» выполнены наладка и монтаж девяти лебедок. Также изготовлены шкафы управления лебедками в количестве 19 штук, и выполнен их монтаж на сумму 300 тыс. грн. Работы по наладке производятся совместно с лабораторией рудничной автоматики. Также выполняются работы по монтажу шкафов управления подъемной машины. На данный момент ведется ошиновка шкафов роторных сопротивлений и их подключение, прокладка контрольных кабелей. Сумма выполненных работ по подъемной машине составила 250 тыс. грн. Участок также выполняет работы по освещению и подключению компьютеров в кабинете информатики и вычислительной техники Желтоводского промышленного колледжа ДНУ.

Согласно намеченному плану

В рамках графика строительно-монтажных работ объектов Новоконстантиновской шахты по увеличению подъемных возможностей ствола «Главный» и реконструкции системы вентиляции механосборочным участком РМЗ было изготовлено нестандартное оборудование: стопоры на выездную и въездную площадки, бункер БК-43, лоток выдвижной ЛТ-49, лоток поворотный ЛТ-50. Для создания ремонтного фонда СКЦ и ГМЗ были отремонтированы валы на насос АХП 500/37. Согласно заявкам шахт изготовлен буровой инструмент: пневмодвигатель ДАР-30М, пневмомотор МП-9, пневмоударник П-105М1, пневмоударник П-85П.

Наряду с объемными проектами комбината, участками завода выполняются и заказы на текущие ремонты оборудования всех подразделений предприятия и сторонних организаций. Литейным участком были отлиты брони для шаровой мельницы ГМЗ. Для автотранспортного хозяйства инструментальным участком выполнены ремонты запорной арматуры контейнера СНУ, воздуховода; для ГМЗ изготовлена пресс-форма, которая позволит заводу самостоятельно изготавливать уплотнения к задвижке CLAKSON. Для Ингульской шахты механосборочным участком выполнена реставрация колодки тормоза, для сторонних заказчиков изготовлены детали для ремонта дробеструйной установки, изготовлены коронки ФН-105.

По материалам подразделений.

Розділ: