Заява щодо політики з фізичного захисту, визнання пріоритету культури захищеності

 

Керівництво Державного підприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК"), усвідомлюючи сучасні загрози ядерним матеріалам, джерелам іонізуючого випромінювання та радіаційно-ядерним об'єктам, враховуючи міжнародні зобов’язання України та вимоги законодавства з фізичного захисту, глибоко розуміючи свою відповідальність за забезпечення безпеки в сфері використання ядерної енергії, заявляє про свою відданість принципам фізичного захисту, визначеним у Поправці до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, та визнання пріоритету культури захищеності.

Політика керівництва ДП "СхідГЗК" у сфері фізичного захисту спрямована на забезпечення захищеності ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та радіаційно-ядерних об'єктів, формування, впровадження та розвиток культури захищеності.

Заява керівництва у сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та радіаційно-ядерних об'єктів розроблена для визначення цілей, шляхів їх досягнення, та результатів, що очікуються.

Основоположні принципи діяльності.

У своїй діяльності щодо забезпечення належного режиму фізичного захисту ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та радіаційно-ядерних об'єктів ДП "СхідГЗК" притримується таких принципів:

  • принцип системності (функціонування системи має системний, упорядкований та постійний характер);
  • принцип диференційованості, згідно з яким забезпечується відповідність рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та радіаційно-ядерних об'єктів їх категоріям та потенційним радіаційним наслідкам вчинення протиправних дій щодо об’єктів;
  • принцип адекватності (умови функціонування відповідають рівню наявних загроз щодо об’єктів);
  • принцип персональної відповідальності (керівники підрозділів- суб’єктів фізичного захисту в межах своїх повноважень є персонально відповідальними за виконання вимог та заходів з фізичного захисту);
  • принцип запобігання вчиненню протиправних дій, згідно з яким забезпечується виявлення потенційних загроз щодо ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та радіаційно-ядерних об'єктів та вжиття заходів для успішної протидії таким загрозам;
  • принцип виявлення та усунення причин протиправних дій, згідно з яким забезпечується здійснення постійного контролю за відповідністю фізичного захисту ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та радіаційно-ядерних об'єктів вимогам законодавства та вжиття заходів з усунення виявлених невідповідностей.

При формуванні, впровадженні та розвитку культури захищеності керівництво ДП "СхідГЗК" притримується таких принципів культури захищеності:

  • принцип відповідальності, відповідно до якого кожна особа з персоналу усвідомлює персональну відповідальність за виконання своїх обов’язків відповідно до вимог фізичної ядерної безпеки;
  • принцип компетентності, відповідно до якого керівники і персонал фізичної ядерної безпеки відповідним чином підбираються, проходять початкове навчання та періодичне підвищення кваліфікації, їх знання, уміння та навички відповідають їх обов’язкам;
  • принцип контролю, відповідно до якого будь-яка діяльність з фізичної ядерної безпеки знаходиться під постійним контролем керівництва та самоконтролем персоналу;
  • принцип мотивації, відповідно до якого встановлена система заохочень і покарань дозволяє персоналу своєчасно та добровільно повідомляти керівництву про допущені ним помилки або недоліки в роботі системи фізичного захисту.

 

Генеральний директор ДП "СхідГЗК"                                           О.Г. Сорокін

Розділ: