СКЦ працює без перевищень дозволених викидів

З 18.09.12р. по 24.09.12р. сірчанокислотне виробництво працювало у технологічному режимі. Порушень санітарно-гігієнічних нормативів для атмосферного повітря населених пунктів зафіксовано не було.

Підприємство здійснює контроль забруднюючих речовин у газах, що надходять в атмосферне повітря від джерела №2/45 та якості атмосферного повітря в приземному шарі в населених пунктах, розташованих у зоні розповсюдження факела.

Контроль за якістю атмосферного повітря населених пунктів у зоні розповсюдження факела під час роботи СКЦ ГМЗ здійснює Центральна пилогазодозиметрична лабораторія (ЦПГДЛ).

Середні концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населеного пункта у зоні розповсюдження факела по сірчистому ангідриду та сірчаній кислоті за звітний період склали:

с. Лани       21.09.12 р.                  менше 0,005 мг/м3 по сірчаній кислоті;

                                               менше 0,08 мг/м3 по сірчистому ангідриду.

Таким чином, перевищень граничнодопустимих концентрацій (ГДК SO2 = 0,5 мг/м3 та ГДК H2SO4 = 0,3 мг/м3) забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населеного пункта у зоні розповсюдження факела по сірчистому ангідриду та сірчаній кислоті не виявлено.

Марія КОЧЕРГА, інженер з ОНС.

Розділ: