Навчання пройдено, свідоцтва отримано

       Державна інспекція ядерного регулювання України в 2018 році продовжила ДП «СхідГЗК» термін дії Ліцензії на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів до 2025 року. Наказом Держатомрегулювання від 16.07.2018 №289 також були внесені зміни та доповнення до Ліцензії, серед яких обов’язкове проходження навчання членами постійно діючої екзаменаційної комісії підприємства з перевірки знань з радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів.

       З 16 по 20 грудня 2019 року члени комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів ДП «СхідГЗК» у складі: В.Пухальський, голова комісії, Ю.Шмельов, В.Жуков, В.Коваленко, О.Главацький пройшли курси з підвищення кваліфікації в навчально-науковому центрі радіаційної безпеки при Київському національному університеті ім.Т.Шевченка. В ході навчання основна увага була приділена вимогам законодавства, нормам, правилам, стандартам радіаційної безпеки, основам державного регулювання, ліцензуванню діяльності при перевезенні радіоактивних матеріалів. Також в ході занять акцентувалася увага на питаннях забезпечення безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання, культури безпеки та забезпеченні якості при перевезенні радіоактивних матеріалів, реагування при аварійних ситуаціях.

      Навчання завершилося заліком, який успішно склали всі члени комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів ДП «СхідГЗК» та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

      Загалом на даних курсах підвищення кваліфікації навчалося 40 осіб, а от залік склали на відмінно, відповівши правильно на всі без виключення питання, лише двоє - серед них начальник служби з радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища комбінату Олександр Главацький. Знай наших!

Розділ: