Центральна науково-дослідна лабораторія

Центральна науково-дослідна лабораторія

     На території гідрометалургійного заводу працює єдина в Україні багатопрофільна Центральна науково-дослідна лабораторія. Створена у 1958 році. ЦНДЛ здійснює технологічне забезпечення й аналітичний супровід переробки уранових руд від процесів радіометричного збагачення до екологічного моніторингу стану навколишнього середовища.

     В структуру ЦНДЛ входять:

- лабораторія технологічних досліджень, у т.ч. дільниця супроводу купного та блокового вилуговування;

- лабораторія аналітичного контролю (акредитована в системі ДСТУ ISO/IEC 17025 Національним Агентством Акредитації України (НААУ). Атестат про акредитацію № 2Т753 від 17.09.18);

- лабораторія контролю виробництва ГМЗ;

- лабораторія контролю виробництва СКЦ;

- лабораторія випробувань будівельних матеріалів.

     Начальник – Письменний Борис Васильович