Центральна пилогазодозиметрична лабораторія

 

Центральна пилогазодозиметрична лабораторія

     Центральна пилогазодозиметрична лабораторія створена 1 вересня 1957 року. У складі підрозділу дві структурні одиниці: санітарна лабораторія і група радіаційно-екологічного моніторингу об’єктів навколишнього середовища. Періодично, що три роки, проходить атестацію у Державному комітеті України з питань технічного регулювання і споживчої політики на технічну компетентність в якості вимірювальної лабораторії більш як з 20 напрямів діяльності. Сьогодні це єдина в Україні лабораторія, що може проводити дослідження з радіаційних факторів на виробництві.

     ЦПГДЛ здійснює:

- контроль умов праці за радіаційними та шкідливими виробничими факторами, на робочих місцях у підрозділах підприємства у тому числі в підземних виробках шахт підприємства;

- дослідження умов праці на робочих місцях, що атестуються, у підрозділах підприємства (при наявності дозвільного документу);

- контроль стаціонарних джерел промислових викидів підрозділів;

- контроль оборотних вод, вод поверхневих водойм та джерел децентралізованого водопостачання;

-радіаційно-екологічний моніторинг об’єктів навколишнього середовища;

- радіаційний контроль декадних проб пульпи, яка скидається у хвостосховище ГМЗ;

- радіаційний контроль будівельних матеріалів та сировини;

- радіаційний контроль промислових відходів, включно металолом;

- радіаційний контроль готової продукції, яка відправляється на експорт.

     Начальник – Карабат Олена Сергіївна