СКЦ працює без перевищень дозволених викидів

З 28.12.2011р. по 03.01.2012р. сірчанокислотний цех працював у технологічному режимі. В роботі сірчанокислотного виробництва не було зафіксовано порушень санітарно-гігієнічних нормативів для атмосферного повітря населених пунктів.

Підприємство здійснює контроль за викидами забруднюючих речовин у газах, що надходять в атмосферне повітря від джерела №2/45, та якістю атмосферного повітря в приземному шарі в населених пунктах, розташованих у зоні розповсюдження факела.

Середня концентрація та масова витрата сірчистого ангідриду склали 56,48% і 56,53% відповідно до затвердженого граничнодопустимого викиду.

Масова витрата сірчаної кислоти склала 13,65% від затвердженого граничнодопустимого викиду.

Контроль за якістю атмосферного повітря населених пунктів у зоні розповсюдження факела під час роботи СКЦ ГМЗ здійснює ЦПГДЛ.

Результати моніторингу якості атмосферного повітря в населених пунктах під час роботи СКЦ у технологічному режимі за звітний період характеризувалися наступними даними:

с. Миролюбівка (вул. Хмельницького, 125) - менше 0,005 мг/м3 по сірчаній кислоті та менше 0,08 мг/м3 по сірчистому ангідриду.

Таким чином, перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів у зоні розповсюдження факела по сірчистому ангідриду та сірчаній кислоті не виявлено.

Катерина ЧЕБОТКОВА,
інженер з ОНС.

Розділ: