Відділ вимірювання параметрів потоку, витрати і об’єму речовин.

Відділ вимірювання параметрів потоку, витрати і об'єму речовин є структурним підрозділом лабораторії метрологічного забезпечення виробництва Центральної лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказів та розпоряджень Мінекономрозвитку України, а також вимог державних, національних стандартів, нормативних та методичних документів з метрології, рекомендацій.

Метрологічні роботи проводяться у спеціалізованих лабораторіях, а також на об’єктах замовника.  Для їх проведення у відділі створені, та атестовані робочі місця повірників, що розташовані на виробничих площах відділу. Умови в приміщеннях відділу відповідають вимогам нормативних документів, що регламентують вимоги до умов праці, вимогам експлуатаційних документів, методикам повірки, нормативним документам конкретних типів засобів вимірювальної техніки та дозволяють здійснювати всі види робіт за номенклатурою, визначеною галуззю уповноваження.

Відділ в повному обсязі забезпечений організаційними, нормативними та методичним документами, що використовуються під час проведення метрологічних робіт у визначеній галузі акредитації.

Основу відділу складають досвідчені фахівці з багаторічним досвідом практичної та теоретичної роботи в галузі метрології. Основне завдання відділу – забезпечення єдності вимірювань і передача розміру одиниці робочим ЗВТ.

У відповідності до галузі уповноваження (Свідоцтво про уповноваження № П-460-2015 видане Мінекономрозвитку України 26.03.2015 р.) відділ надає метрологічні послуги з наступних напрямів:

  • Повірка  ЗВТ вимірювання параметрів потоку, витрати і об’єму  речовини;
  • Надання консультативно - методичної допомоги в розробці, експертизі   програм метрологічної атестації, метрологічного забезпечення вимірювання параметрів потоку, витрати і об’єму  речовини.

           Відділ виконує повірку наступних ЗВТ:

 

Назва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),                  метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Орієнтована

Вартість повірки від   . грн.

03. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ, ВИТРАТИ, РІВНЯ, ОБ'ЄМУ РЕЧОВИНИ

1

Водолічильники крильчасті  DN15, DN20

усіх типів

91,51

2

Водолічильники крильчасті  DN25…DN50

усіх типів

152,52

Під час проведення робіт з повірки ЗВТ, відділ використовує 1 робочий еталон.

Крім того, для здійснення робіт з повірки ЗВТ використовуються робочі засоби вимірювальної техніки, спеціальне випробувальне оснащення і допоміжне оснащення.

Номенклатура і характеристики наявних у відділі ЗВТ повірочного оснащення забезпечують можливість здійснення повірки ЗВТ відповідно до методик повірки конкретних типів ЗВТ.

 Наша адреса: м. Жовті Води, вул. вул. Горького 13-а

тел. (05652) 9-34-79

Розділ: