Відділ вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин

Відділ вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин є структурним підрозділом лабораторії метрологічного забезпечення виробництва Центральної лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказів та розпоряджень Мінекономрозвитку України, а також вимог державних, національних стандартів, нормативних та методичних документів з метрології, рекомендацій.

Метрологічні роботи проводяться у спеціалізованій лабораторії, а також на об’єктах замовника.  Для їх проведення у відділі створені, та атестовані робочі місця повірників, що розташовані на виробничих площах відділу. Умови в приміщеннях відділу відповідають вимогам нормативних документів, що регламентують вимоги до умов праці, вимогам експлуатаційних документів, методикам повірки, нормативним документам конкретних типів засобів вимірювальної техніки та дозволяють здійснювати всі види робіт за номенклатурою, визначеною галуззю уповноваження.

Відділ в повному обсязі забезпечений організаційними, нормативними та методичним документами, що використовуються під час проведення метрологічних робіт у визначеній галузі уповноваження.

Основу відділу складають досвідчені фахівці з багаторічним досвідом практичної та теоретичної роботи в галузі метрології. Основне завдання відділу – забезпечення єдності вимірювань і передача розміру одиниці робочим ЗВТ.

У відповідності до галузі уповноваження (Свідоцтво про уповноваження № П-460-2015 видане Мінекономрозвитку України 26.03.2015 р.) відділ надає метрологічні послуги з наступних напрямів:

  • Повірка  ЗВТ вимірювань фізико-хімічного складу і властивостей речовин;
  • Надання консультативно - методичної допомоги в розробці, експертизі    програм метрологічної атестації, метрологічного забезпечення вимірювань фізико-хімічного складу і властивостей речовин.

Відділ виконує повірку наступних ЗВТ:

 

Код ЗВТ

Назва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),   метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Орієнтовна

вартість повірки від . грн.

05.  ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН

 

 

05004

Аналізатори для контролю викидів компонентів (3 канала)

102-ФА  та аналогічні

344,51

05007

Аналізатори  парів алкоголю Алконт-01су,

   Алкотест-203  та аналогічні

 "Алкотест" та аналогічні

492,15

05026

Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні     за один канал (датчик)

 СТМ-10  та аналогічні

236,23

05032

Іонометри та рН-метри лабораторні

И-130,-135,

ЭВ-74,  рН-121, рН -673 і т.ін.

295,29

05039

Промислові іономіри та рН-метри

П-201,-210,-215, рН-261,   

    pH - 5130 та аналогічні

216,55

05053

Шахтні та інші сигналізатори і аналазатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри

СТХ-5, СТХ-17, ЛИ-4, ШИ-10,       ШИ-11, СГБ-1-5Б, ГСБ-01, Страж, Лелека, Варта     та аналогічні

98,43

Під час проведення робіт з повірки ЗВТ, відділ використовує 30 робочих еталонів.

Крім того, для здійснення робіт з повірки ЗВТ використовуються робочі засоби вимірювальної техніки, спеціальне випробувальне оснащення і допоміжне оснащення.

Номенклатура і характеристики наявних у відділі ЗВТ повірочного оснащення забезпечують можливість здійснення повірки ЗВТ відповідно до методик повірки конкретних типів ЗВТ.

Наша адреса: м. Жовті Води, вул. вул. Горького 13-а

тел. (05652) 9-34-79

Розділ: