Відділ вимірювання електричних та магнітних величин

Відділ електричних і магнітних величин є структурним підрозділом лабораторії метрологічного забезпечення виробництва Центральної лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води, та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказів та розпоряджень Мінекономрозвитку України, а також вимог державних, національних стандартів, нормативних та методичних документів з метрології, рекомендацій.
Головне завдання відділу - забезпечення єдності вимірювань, захист громадян та національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.
 Основні напрямки діяльності відділу:

  •  повірка (калібрування) засобів вимірювальної техніки електричних величин;
  •  державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.

Для виконання вказаних робіт відділ забезпечений робочими еталонами, випробувальним та допоміжним обладнанням, приміщеннями з необхідними умовами, нормативною, інформаційною та методичною документацією. Персонал відділу володіє високою професійною підготовкою та значним досвідом у сфері метрології.
З метою розширення номенклатури ЗВТ відділ проводить роботу з оснащення робочих місць високоточними еталонами та новітнім обладнанням. 
У відповідності до галузі уповноваження (Свідоцтво про уповноваження № П-460-2015 видане Мінекономрозвитку України 26.03.2015 р.) відділ надає метрологічні послуги з наступних напрямів:

  • Повірка  ЗВТ;
  • Надання консультативно - методичної допомоги в розробці, експертизі   методик виконання вимірювань, програм метрологічної атестації, метрологічного забезпечення вимірювань електричних і магнітних величин.

Відділ виконує повірку наступних ЗВТ:
 

Код ЗВТ

Назва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),                  метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Орієнтована
вартість повірки від . грн.

08.  ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН

 

08005

Амперметри, вольтметри, ватметри постійного та змінного струму та самописні однограничні кл.т.0,5…2,5

М362, 4231, 4247, 4275, Э378, Н32,      Н392 та аналогічні

42,05

08038

Вольтметри цифрові на частотах понад 100 кГц

В7-16А, В7-20,
 В7-27 та аналогічні.

496,19

08039

Вольтметри цифрові постійного струму

Щ1413, Щ304, Щ1612, Щ4312, В2-20, Ф4843,           Ф283 та аналогічні

185,02

08042

Вольтметри цифрові універсальні та мультиметри

 В7-16,-18,-20,-22,-27,         
  Щ-300,Щ-301 та аналогічні

571,88

08048

Джерела живлення стабілізовані

Б5-7, Б5-21, Б5-49 та аналогічні

269,12

 08067

Кліщі струмовимірювальні

 Ц4501, Д90, Д91 та аналогічні

84,10

08097

Магазини опору постійного струму кл.т. 0,05…0,5

МСР-63, Р33 та аналогічні

252,30

08104

Мегаомметри понад 1000 В

Ф4102/2-1М, Ф4100, М1101М, М4100/4.5 та аналогічні

168,20

08105

Мегаомметри до 1000 В

Ф4101,4102,4106, Ф-2,       ЭСО-200, МС-05,-06, М4100/4-3, М1101/1-3,    М1102 та аналогічні

126,15

 08151

 Мости постійного струму  кл.т. 0,1 ... 0,2

 МО-62, Р333           та аналогічні

277,53

08157

Омметри

Р380, Р382, М246, М416, Ф415 та аналогічні

168,20

 08173

 Потенціометри постійного струму кл.т. 0,05

 Р37, ПП-63 та аналогічні

227,07

08182

Прилади комбіновані ( тестери )

Ц4312, Ц4313, Ц4357, Ц4356 та аналогічні

210,25

 08207

Трансформатори струму високовольтні до  800 А

 ТПЛ-10, ТПОЛ-10 та аналогічні

151,38

08209

Трансформатори струму низьковольтні до 1000 А

 ТК20, ТК40, ТШ-20, ТШ-40, Т-0,66  та аналогічні

84,10

08212

Трансформатори струму високовольтні (800...2000 А)

 ТПЛ10, ТПОЛ-10 та аналогічні

185,02

      Під час проведення робіт з повірки ЗВТ, відділ використовує 27 робочих еталонів.
Крім того, для здійснення робіт з повірки ЗВТ використовуються робочі засоби вимірювальної техніки, спеціальне випробувальне оснащення і допоміжне оснащення.
Номенклатура і характеристики наявних у відділі ЗВТ повірочного оснащення забезпечують можливість здійснення повірки ЗВТ відповідно до методик повірки конкретних типів ЗВТ.
Наша адреса: м. Жовті Води, вул. М. Горького, 2
тел. (05652) 9-34-79

Розділ: