СКЦ працює без перевищень дозволених викидів

 

З 25.09.2012р. по 02.10.2012р. сірчанокислотний цех ГМЗ працював у технологічному режимі. В роботі сірчанокислотного виробництва не було зафіксовано порушень санітарно-гігієнічних нормативів для атмосферного повітря населених пунктів.

Підприємство здійснює контроль забруднюючих речовин у газах, що надходять в атмосферне повітря від джерела №2/45, та якості атмосферного повітря в приземному шарі в населених пунктах, розташованих у зоні розповсюдження факела.

Контроль за якістю атмосферного повітря населених пунктів у зоні розповсюдження факела під час роботи СКЦ ГМЗ здійснює Центральна пилогазодозиметрична лабораторія (ЦПГДЛ).

Результати моніторингу якості атмосферного повітря в населених пунктах у зоні розповсюдження факела під час роботи СКЦ у технологічному режимі за звітний період характеризувалися наступними даними:

с. Миролюбівка (25.09.2012р.) – менше 0,005 мг/м3 по сірчаній кислоті та менше 0,08 мг/м3 по сірчистому ангідриду.

с. Лани (27.09.2012р.) – менше 0,005 мг/м3 по сірчаній кислоті та менше 0,08 мг/м3 по сірчистому ангідриду.

Таким чином, перевищень граничнодопустимих концентрацій (ГДК SO2 = 0,5 мг/м3 та ГДК H2SO4 = 0,3 мг/м3) забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населеного пункту у зоні розповсюдження факела по сірчистому ангідриду та сірчаній кислоті не виявлено.

Марія КОЧЕРГА, інженер з ОНС.

Розділ: