Збережено доплати за роботу в шкідливих умовах праці

      На ДП «СхідГЗК» була проведена чергова атестація робочих місць та наказом по підприємству  від 26.02.2021 № 82 затверджені її результати. За підсумками атестації робочих місць для працівників таких підрозділів, як АТГ, ЦЛ КВПтаА, ЦНДЛ, ЦПГДЛ, ЗЦ ГМЗ, Служби ТК, РБУ відбулися зміни у розмірах компенсаційних виплат за роботу у шкідливих, важких, особливо шкідливих та особливо важких умовах праці.

     Підвищена оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється відповідно до ст.100 КЗпП України. Перелік цих робіт визначається та затверджується Кабінетом Міністрів України. Однак, на сьогодні, чинні нормативно-правові акти, які б врегулювали це питання, відсутні.

     Враховуючи звернення керівників підрозділів до Роботодавця, з метою максимального збереження розміру доплат за роботу в шкідливих, важких, особливо шкідливих та особливо важких умовах праці, адміністрація звернулась до ППО ДП «СхідГЗК» з пропозицією залишити діючі надбавки шляхом внесення відповідних змін до Колективного договору.

     22 липня відбулося засідання робочої комісії представників сторін Колективного договору ДП «СхідГЗК», на якому було прийнято рішення щодо внесення змін до Положення про оплату праці працівників ДП «СхідГЗК» в розділ «Доплати і надбавки» доповнивши пункт 4.6, а саме:

     - У виключних випадках установлювати робітникам доплати за роботу у розмірах вищих, ніж передбачено чинними нормативними актами для визначення розмірів доплати, та не підтверджується оцінкою умов праці, згідно з «Переліком робочих місць зі шкідливими, важкими та особливо шкідливими умовами праці, за роботу на яких встановлюється підвищена оплата праці».

     Рішенням комісії Книга 6 «Перелік робочих місць зі шкідливими, важкими та особливо шкідливими умовами праці, за роботу на яких встановлюється підвищена оплата праці» включена до складу Колективного договору.

     Зміни запроваджуються з 1 червня 2021 року. Розмір компенсаційних доплат працівникам підприємства за роботу в шкідливих, важких, особливо шкідливих та особливо важких умовах праці буде підвищено у порівнянні із результатами атестації робочих місць.

 

Розділ: