Актуальні запитання щодо обов’язкового щеплення проти COVID-19

      З метою належного виконання вимог наказу в.о. генерального директора ДП «СхідГЗК» від 18.11.2021 №444 «Про обов’язкове профілактичне щеплення працівників підприємства проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», адміністрація підприємства надає наступні роз’яснення.

      1. Які правові підстави для прийняття наказу від 18.11.2021 № 444?

      9 грудня 2021 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров’я від 01.11.2021 №2393 «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням». Пункт 6 цього Переліку передбачає, що працівники ДП «СхідГЗК» мають обов’язково отримати профілактичне щеплення проти Covid-19.

      Відповідно до роз’яснення Державної служби України з питань праці від 28.10.2021 №7366/1/4.1-21, роботодавець може відсторонити працівника від роботи, якщо працівник:

- з’явився на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

- відмовляється або ухиляється від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

- в інших випадках, передбачених законодавством (стаття 46 Кодексу законів про працю України).

      До інших випадків, передбачених законодавством, належить, зокрема, відмова або ухилення від профілактичних щеплень працівників професій, виробництв та організацій, для яких таке щеплення є обов’язковим. Це передбачено статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

      Тому, як інформує Державна служба України з питань праці, відмова або ухилення працівника від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення. Якщо працівник не надає сертифікат про проходження обов’язкового щеплення – це також є підставою для його відсторонення від роботи.

      Як зазначає Міністерство охорони здоров’я у роз’ясненні від 26.10.2021 №26-04/31268/2-21, що, відповідно до пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 №1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1236», керівник підприємства має забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком, але які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

      2. Хто встановлює перелік обов'язкових профілактичних щеплень?

      У статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначається перелік обов’язкових профілактичних щеплень для всіх громадян України, зокрема: проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу. Ці щеплення є обов’язковими і включаються до календаря щеплень.

      Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

      Тобто, саме Міністерство охорони здоров’я України визначає перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, а в цьому випадку – проти СOVID-19.

      3. Як і де отримати сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19 та довідку про одужання?

      Сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання можна отримати:

      - через додаток на смартфоні Дія в електронному варіанті;

      - через портал Дія в електронному варіанті;

      - у сімейного лікаря – паперовий варіант з печаткою.

      Довідка про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19 можна отримати у сімейного лікаря (дивись п. 4, 5).

      4. Як діяти працівнику, якщо він має протипоказання до проведення профілактичних щеплень? Чи має право роботодавець допустити такого працівника до роботи?

      Державна служба України з питань праці інформує, що якщо працівник має абсолютні протипоказання робити щеплення, він не підлягає обов’язковій вакцинації.

      Міністерство охорони здоров’я України інформує, що, відповідно до підпункту 2 пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 №1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 №1236», ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19, не відсторонюються від роботи. Але для цього, як підтвердження, працівник повинен надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я (про це більш докладно – нижче).

      5. Які існують медичні протипоказання та застереження до вакцинації проти COVID-19?

      Усі протипоказання до вакцинації зазначені у Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, який визначає, що протипоказання можуть бути абсолютними (до них належать постійні або тимчасові) та застереження (вакцинація з пересторогою).

      Як роз’яснює Міністерство охорони здоров’я України, абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими.

      Тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом. До них належать: гострі захворювання з підвищенням температури вище 38, відповідне лікування, введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, проба з туберкуліном, COVID-19 в анамнезі.

      Постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер. До них належать: анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини.

      Також наявні застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення. До них належать: онкологічна хвороба, аутоімунне захворювання, особи з імунодефіцитом. Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин.

      Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

      Відповідну форму № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ №2394 від 2 листопада 2021 року.

      6. Як бути тим, хто перехворів нещодавно на COVID-19?

      Підпунктом 15-1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 №1236 встановлено, що для допуску працівника, який нещодавно перехворів COVID-19, на робоче місце потрібна довідка про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

      7. Чи зберігається заробітна плата у відсторонених від роботи працівників, які не отримали обов’язкове щеплення?

      Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Тобто заробітна плата виплачується саме за виконану роботу.

      Оскільки під час відсторонення працівник тимчасово увільняється від виконання своїх трудових обов’язків та не може виконувати роботу, то за загальним правилом такому працівникові заробітна плата в період відсторонення не виплачується.

     Також до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, відповідно до статті 82 Кодексу законів про працю України, не враховується період відсторонення. Адже до стажу роботи враховується лише той період, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки», за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

     Окрім того, варто зазначити, що згідно з роз’ясненнями Фонду соціального страхування України від 04.11.2021 №2557-03-1, відстороненій особі, яка не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі виданого листка непрацездатності не надається за дні тимчасової непрацездатності, що збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків.

      8. Якщо станом на 09.12.2021 року працівник отримав лише 1 дозу вакцинації проти COVID-19?

      Відповідно до пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 №1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 №1236», керівник підприємства має забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком, але які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

     У цьому випадку працівник, який отримав лише 1 дозу вакцини не ухиляється та не відмовляється від щеплення. Такий працівник має змогу згенерувати жовтий сертифікат про вакцинацію у додатку Дія або отримати його у лікаря і надати роботодавцю.

     Після отримання другої дози вакцини проти СOVID-19 у визначений строк, працівник має надати відповідний сертифікат.

     9. На який термін можуть відсторонити працівника від роботи?

      Чинне законодавство не визначає граничних термінів відсторонення від роботи. У підпункті 3 пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 №1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 №1236» зазначено, що строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. Отже, працівник відстороняється від роботи до моменту усунення причини відсторонення, тобто поки не зробить перше щеплення проти COVID-19 і не надасть сертифікат, що підтверджує проходження вакцинації.

     10. Яка відповідальність передбачена за підроблений COVID-сертифікат?

     Так, особа, яка підробила COVID-сертифікат з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збула такий документ, нестиме відповідальність за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (далі – КК України), санкція якої передбачає відповідальність у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

     Для осіб, які використовують завідома підроблений документ, частиною 4 статті 358 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

      У випадку виникнення додаткових питань, просимо надсилати їх на електронну адресу trudovaja-slava@ukr.net

Розділ: