Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі та його очікуваної вартості: від 05.08.2022 р

1. Найменування предмету закупівлі:  Молочні продукти різні  код ДК 021:2015 – 1555 (Кефір та сметана)

Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2022-08-02-005340-a

1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку 3 до тендерної документації та встановлені з метою забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу відповідно до вимог діючого законодавства, нормативно-правових актів і нормативних документів до показників якості та безпеки харчових продуктів, пакування, маркування, транспортування, приймання та зберігання.

2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі: 642 000,00 грн (Шістсот сорок дві тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

 

2. Найменування предмету закупівлі: Оксиди, пероксиди та гідроксиди, код Національного класифікатора України "Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 – 2421" (Діоксид гафнію (в перерахунку на гафній)

Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2022-08-01-007848-a

1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку 3 до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог технологічного процесу виробництва.

2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 286 000,00 грн (одинадцять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч грн 00 коп.) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін минулих закупівель.Для розрахунку очікуваної вартості використовувались як ціни попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) аналогічних/ідентичних товарів/послуг, так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель "Prozorro", з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют (у разі, якщо в наявності є валютна складова в ціні товару/послуги), які приведені до єдиних умов. Як інформаційні джерела використовуються: для індексу інфляції - офіційний вебсайт Державної служби статистики України, для курсів іноземних валют - офіційний вебсайт Національного банку України.

 

3. Найменування предмету закупівлі: Послуги з проведення технічного огляду та випробувань № 7163  (Комплекс робіт з проведення експертного обстеження, технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП «СхідГЗК»)

Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2022-08-03-006506-a

1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку 3 до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог технологічного процесу виробництва.

Виробнича необхідність проведення закупівлі послуг з проведення експертного обстеження, технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП «СхідГЗК» зумовлена вимогами Порядку проведення оглядів, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року № 687, а саме експертне обстеження проводиться у разі досягнення призначеного строку служби, встановленого виробником обладнання в  технічній документації та технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 412 504,00 грн. (чотири мільйони чотириста дванадцять тисяч п’ятсот чотири гривні грн. 00 коп.) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до наданих комерційних пропозицій у відповідь на запити ДП «СхідГЗК», що надсилались у першому півріччі 2022 року.

 

4. Найменування предмету закупівлі: Послуги з технічного огляду та випробувань, код ДК 021:2015 – 7163 (Інструментальне обстеження елементів армування стволів «Північний», «Південний», «Сліпий» та «РЕ-5» Інгульської шахти ДП «СхідГЗК»)

Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2022-08-03-008866-a1.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку № 3 до тендерної документації.

Виробнича необхідність проведення закупівлі Послуг з технічного огляду та випробувань, код ДК 021:2015 – 7163 (Інструментальне обстеження елементів армування стволів «Північний», «Південний», «Сліпий» та «РЕ-5» Інгульської шахти ДП «СхідГЗК»)  зумовлена вимогами пункту 3, глави 3, розділу ІІІ «Правил безпеки під час розробки рудних та нерудних корисних копалин підземним способом».

2. Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі: 458100,00 грн. (чотириста п’ятдесят вісім тисяч сто грн. 00 коп.) з ПДВ.

методом розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін минулих закупівель. Для розрахунку очікуваної вартості використовувались як ціни попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) аналогічних/ідентичних товарів/послуг, так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель "Prozorro", з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют (у разі, якщо в наявності є валютна складова в ціні товару/послуги), які приведені до єдиних умов. Як інформаційні джерела використовуються: для індексу інфляції - офіційний вебсайт Державної служби статистики України, для курсів іноземних валют - офіційний вебсайт Національного банку України.

 

5. Найменування предмету закупівлі: Промислові гази, код ДК 021:2015 – 2411 (Ацетилен, аргон газоподібний та двоокис вуглецю)

Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2022-08-03-007783-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку 3 до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог технологічного процесу виробництва.

2. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 928 376,00 грн (дев’ятсот двадцять вісім тисяч триста сімдесят шість грн. 00 коп.) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку

 

6.  Найменування предмету закупівлі: Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій, ДК 021:2015 - 1472 (Порошок нікелевий)

Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2022-08-03-008422-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку №2 до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог технологічного процесу виробництва.

2. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 375 600,00 грн. (триста сімдесят п’ять тисяч шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі - Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Розділ: