Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі та його очікуваної вартості: від 20.11.2023 р

1. Найменування предмету закупівлі: Системи баз даних, код ДК 021:2015 - 4861 (Програмне забезпечення для автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ))
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-13-014321-a
1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 3 до тендерної документації. Згідно з Розпорядженням Міністерства енергетики України від 21.05.1997 №Б-39/176 «Про запровадження Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку» підприємства, які знаходяться в сфері управління Міненерго України та отримали ліцензії на здійснення діяльності з виробництва, передачі,  постачання  електроенергії,  а  також всім іншим  суб'єктам  господарювання,  що  виробляють  та споживають електроенергію, необхідно керуватись положеннями Концепції при побудові автоматизованих систем обліку електроенергії. Проведення закупівлі програмного забезпечення АСКОЕ необхідно для отримання стабільного безперервного автоматизованого контролю за режимами споживання та генерації електричної енергії.
2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 108 000,00 грн (сто вісім тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку. Для розрахунку очікувальної вартості була використана інформація з отриманих цінових пропозицій.

 

2. Найменування предмету закупівлі: Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів, ДК 021:2015 - 45232000-2 (ДП «СхідГЗК». Інгульська шахта. Позамайданне водопостачання. Капітальний ремонт. Ремонт водопроводу d=400мм з підключенням до колодязя К-1/01)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-14-007818-a
1. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у тендерній документації.
Проєктно-кошторисна документація на стадії «Робоча документація» розроблена на підставі листа Інгульської шахти від 05.10.23 року вих.№ 01-03/1862 і передбачає капітальний ремонт зовнішніх мереж на ділянці водопостачання від насосної станції І підйому ( свердловини Северінського водозабору) до насосної станції ІІ підйому (резервуар чистої води) Інгульської шахти. У зв’язку з аварійним станом питного водопроводу передбачено виконання робіт з заміни металевої труби питного водопроводу на окремій ділянці Северінського водозабору Інгульської шахти, а саме: заміна металевої труби на поліетиленову трубу від т.Б до колодязя К-1/01 загальною протяжністю 150м.
2. Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 848 802 грн. (вісімсот сорок вісім тисяч вісімсот дві грн.) з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації з урахуванням Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 1.11.2021 №281 «Настанови з визначення вартості будівництва» в поточних цінах станом на 18 жовтня 2023р. Вартість матеріалів в кошторисі складена в результаті аналізу ринку та комерційних пропозицій на придбання товару.

 

3. Найменування предмету закупівлі: Електрична енергія,  код ДК 021:2015 – 0931 (Електрична енергія)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-15-009431-a
1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені  та встановлені відповідно до планових обсягів електричної енергії підрозділів для забезпечення виробництва.
Якість постачання електроенергії:
- безперервне надання послуг;
- відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації відповідають параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 "Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності".
2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 65 356 209,00 грн. (шістдесят п’ять  мільйонів триста п’ятдесят шість тисяч двісті дев`ять грн. 00 коп.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом ринкових цін на підставі даних ринку електричної енергії , а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни на ринку «на добу наперед», розміщені на сайті АТ «Оператор ринку» (www.oree.com.ua).
 
4. Найменування предмету закупівлі: Насоси та компресори, код ДК 021:2015-4212 (Циркуляційні насоси)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-13-014150-a
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у  тендерній документації та встановлені відповідно до вимог своєчасного  виконання заходів по підготовці до опалювального сезону.
2. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 182 079,00 (сто вісімдесят дві тисячі сімдесят дев’ять) грн.  00 коп. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме:
методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

 

5. Найменування предмету закупівлі: Електричні побутові прилади, код ДК 021:2015 - 3971 (Тени)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-15-014139-a 
1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до санітарних вимог.
2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 94 853.00 грн (дев’яносто чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три  грн., 00 коп.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

 

6. Найменування предмету закупівлі: Машини спеціального призначення різні, код ДК 021:2015-4299 (Апарат високого тиску)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-15-013820-a
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у  тендерній документації та встановлені відповідно до вимог своєчасної дезактивації контейнерів з готовою продукцією.
2. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 77 284,00 (сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят чотири ) грн. 00 коп. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

 

7. Найменування предмету закупівлі: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код ДК 021:2015 - 6018 (Перевезення  автомобільним транспортом шлаку гранульованого)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-16-002152-a
1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку 3 до тендерної документації та встановлені відповідно до необхідності забезпечення інертними матеріалами технологічного процесу виробництва.
 2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 765 490,00 (два мільйони сімсот шістдесят п’ять тисяч чотириста дев’яносто грн, 00 коп.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: на підставі закупівельних цін минулих закупівель з урахуванням індексу інфляції.

 

 
8. Найменування предмету закупівлі:
« Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги  та  супутні вироби »,  код ДК 021:2015 – 4416  (Труба б/ш ф63,5х6 Ст45)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-15-014583-a
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у  тендерній документації та встановлені відповідно до вимог технологічного процесу виробництва.
2. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі:
 872 166 грн. (вісімсот сімдесят дві тисячі сто шістдесят шість грн.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.
 
9. Найменування предмету закупівлі: Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги, код ДК 021:2015:7125. (Розроблення, погодження та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і державної реєстрації земельної ділянки, на якій розташована пожежна частина ДП "СхідГЗК") .
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-17-010585-a
1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: виконання послуг із розроблення, погодження та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою згідно з розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації – від 23.02.2017 року № Р-90/0/3-17, яка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", згідно з державним актом від 04.06.1999 р. I-ДП № 003928 – площею 0,39 га, розташована на території Дніпропетровської області, Кам’янського району, м. Жовті Води, вул. Горького, 5, для розміщення пожежної частини.
Необхідність проведення закупівлі зумовлена передачею земельної ділянки в комунальну власність згідно Земельного Кодексу України.
2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі: 71150 грн (сімдесят одна тисяча сто п'ятдесят грн.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 (зі змінами) (далі – Методика), а саме: методом розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.

 

10. Найменування предмету закупівлі: Промислові гази, код ДК 021:2015-2411 (Аргон газоподібний)
Номер оголошення в електронній системі закупівель: UA-2023-11-17-014301-a
1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі.  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у додатку № 3 до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог технологічного процесу виробництва ДХЗ.
2.Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 92 820,00 грн. (дев’яносто дві тисячі вісімсот двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.
Розділ: