Питання фахівцю

 

У зв’язку із підвищенням рівня мінімальної заробітної плати згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», чи є на підприємстві працівники, яким буде змінена мінімальна зарплата у відповідності до законодавства? На запитання редакції відповідає начальник відділу організації праці та заробітної плати управління ДП «СхідГЗК» Наталія Саєнко:

- Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата у 2018 році з 1 січня становить: у місячному розмірі – 3723 грн., у погодинному розмірі – 22,41 грн.

На ДП «СхідГЗК» згідно з наказом від 21.11.2017 № 438 «Про встановлення мінімального окладу у розмірі 3620 грн.» мінімальна заробітна плата працівників, які виконують некваліфіковану та малокваліфіковану роботу, з 1 листопада 2017 року становить – 3620 грн. на місяць

На підставі статті 31 «Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати» Закону України «Про оплату праці» та пункту 2.5 Галузевої угоди на 2017-2018 роки між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Профспілкою працівників атомної енергетики та промисловості України розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець, тобто ДП «СхідГЗК», проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці, мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Таким чином, працівникам ДП «СхідГЗК», в яких розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці нижчий за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, з 1 січня 2018 року проводиться доплата до рівня законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Розділ: