Підписання Меморандуму про співпрацю - нові перспективи для коледжу

26 січня в Жовтих Водах відбулася непересічна подія: в конференц-залі ДП «СхідГЗК» пройшла церемонія підписання Меморандуму про співпрацю та партнерство між ДК «Ядерне паливо», ДП «СхідГЗК» та Жовтоводським промисловим коледжем Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара щодо підготовки на базі коледжу кваліфікованих спеціалістів для підприємств – учасників ДК «Ядерне паливо». Про це наш репортаж з місця події.

Передусім, слід нагадати нашим читачам, що коледж був заснований у 1954 році згідно з наказом Міністерства середнього машинобудування СРСР і мав назву – філія Середньоазіатського політехнікуму. Це був вечірній гірничий технікум, в якому працівники СхідГЗК отримували необхідні теоретичні знання, кваліфікацію та документи про освіту. Вже згодом він став промисловим технікумом, а сьогодні Жовтоводський промисловий коледж Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара має статус навчального закладу першого рівня акредитації. Мабуть, ні для кого не секрет, що зараз практично всі підприємства переживають ситуацію дефіциту кваліфікованих кадрів саме робітничих професій. Чи є вихід? Авжеж є – готувати такі кадри на підприємстві, «ростити» для себе перспективну молодь в професійних училищах та профільних коледжах. Саме на вирішення цих проблемних питань і спрямований підписаний Меморандум про співпрацю та партнерство.

У зобов’язаннях, які взяли на себе ДК «Ядерне паливо» та ДП «СхідГЗК», основний акцент зроблений на визначенні напрямів (спеціальностей) та обсягів підготовки кваліфікованих спеціалістів на базі коледжу з урахуванням дійсної потреби підприємств, потреб та обсягів у напрямах підвищення кваліфікації спеціалістів ДП «СхідГЗК», ДК «Ядерне паливо» та підприємств – учасників Концерну. Передбачено вирішення питання щодо проходження всіх видів практики студентами, стажування викладачів циклічних дисциплін, майстрів виробничого навчання коледжу на підприємствах – учасниках ДК «Ядерне паливо», а саме: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ДП «Смоли», ДП «Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології». В свою чергу Жовтоводський промисловий коледж зобов’язується забезпечити навчальну базу відповідно до сучасних вимог організації навчального процесу; професійний рівень педагогічного складу, викладачів; здійснити ліцензування відповідних спеціальностей та забезпечувати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікованих фахівців відповідно до потреб та обсягів  ДП «СхідГЗК», ДК «Ядерне паливо» та підприємств – учасників Концерну.

Меморандумом, що вже набрав чинності, передбачено створення спільної робочої групи за участі всіх сторін підписантів та затверджений план першочергових заходів співпраці.

Сергій Дробот, генеральний директор ДК «Ядерне паливо», акцентував увагу на важливості діяльності навчального закладу та підписанні Меморандуму. Ці перші кроки відкривають нові перспективи для коледжу в цілому, для студентів та викладачів зокрема. «У коледжу є майбутнє, і воно осяжне, - зазначив С.Дробот. – Я впевнений, що імідж навчального закладу буде зростати, збільшиться кількість студентів і партнерів. Підписаний Меморандум передбачає не тільки розвиток матеріально-технічної бази закладу, а і виконання великого обсягу ремонтних робіт до початку нового навчального року. Будуть укладені угоди на підготовку і перепідготовку кадрів як з підприємствами – учасниками Концерну, так і закордонними партнерами, а у випускників буде реальна можливість надалі отримати вищу освіту та працевлаштуватися на підприємствах». Підсумовуючи, С.Дробот, зазначив, що сьогоднішня подія відкриває нові перспективи не тільки для коледжу, а і міста в цілому. А на завершення презентував обчислювальну та демонстраційну техніку, що дасть можливість коледжу продуктивніше організовувати навчальний процес.

Віталій Кочерга, директор коледжу, від імені студентів та педагогічного колективу подякував ДК «Ядерне паливо» та ДП «СхідГЗК» за співпрацю, партнерство та надану закладу можливість надалі працювати і розвиватися.

Як бачимо, підписаний Меморандум стане дієвим механізмом вирішення не тільки кадрових питань підприємств – учасників ДК «Ядерне паливо», а і коледжу, який на сьогодні переживає складні часи та, мабуть, і всієї Жовтоводської громади, зважаючи на проблему зайнятості населення в місті.

Репортаж підготувала Олена Малоок, фото Тетяни Корсуновської.

Довідково. ЖВПК здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Економіка», «Будівництво та цивільна інженерія», «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». По закінченню коледжу випускники мають можливість після складання фахового іспиту втупити на 2-3 курс вищих навчальних закладів. За роки діяльності навчальний заклад підготував для народного господарства країни 7,5 тисяч спеціалістів за 13 напрямами. У 2019 році Жовтоводський промисловий коледж ДНУ ім.О.Гончара буде святкувати 65-річчя.

Розділ: