Служба безпеки інформує

УВАГА !

Змінилась вартість  подарунків, які можуть отримувати посадові особи  ДП «СзідГЗК»

 

Згідно із положеннями частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) посадові особи підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. Аналогічна за змістом норма закріплена в п. 3.11  Антикорупційної програми ДП  «СхідГЗК» на 2018 рік.

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (частина перша статті 1 Закону).

З цього приводу слід відзначити, що з 1 липня 2018 року прожитковий мінімум для працездатних осіб змінився і наразі становить 1841 гривню            (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»).

Відтак, посадові особи підприємства можуть одноразово приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо їх вартість не перевищує 1841 гривню, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує 3524 гривень.

При цьому, зазначені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

В той же час, посадовим особам підприємства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Нагадуємо, що на підприємстві  було розроблено та  29 серпня  2017 року введено в дію Положення про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками ДП «СхідГЗК» (далі − Положення).

Положенням визначений чіткий алгоритм дій посадових осіб підприємства у разі отримання ними пропозиції щодо подарунка або неправомірної вигоди, виявлення чи отримання подарунка або майна, що може бути неправомірною вигодою.

 

Поряд з цим, вказане Положення закріплює порядок передачі подарунків, одержаних як подарунки ДП «СхідГЗК» та процедуру зберігання і передачі уповноваженим органам подарунків, одержаних посадовими особами підприємства та майна, що може бути неправомірною вигодою.

Також у Положенні визначені форми актів, які повинні складатися посадовими особами для підтвердження фактів виявлення подарунків або майна, що може бути неправомірною вигодою, їх приймання-передачі матеріально-відповідальним працівником підприємства.

 

 

Розділ: