Звіти та вибори в Українському ядерному товаристві

Звіти та вибори в Українському ядерному товаристві

      30 травня в Києві відбулась конференція Українського ядерного товариства (УкрЯТ). Під час звітно-виборного засідання обговорювалися результати діяльності Товариства за два останні роки.

      Відкриваючи засідання, президент УкрЯТ Григорій Муляр привітав присутніх та в рамках звітної доповіді про результати роботи Правління за період з травня 2017 року по травень 2019 року окреслив найбільш важливі досягнення УкрЯТ: «За останні 2 роки УкрЯТ зосередило свої зусилля на перебудові діяльності організації відповідно до нового законодавства, створенні в найкоротші терміни відокремлених підрозділів в областях, де сконцентровані підприємства атомно-енергетичного і атомно-промислового комплексів України, наукові установи і профільні заклади вищої освіти».

      Правління вирішувало питання участі Товариства в науковій, інформаційно-просвітницькій роботі, залучення ветеранів УкрЯТ в експертно–аналітичну діяльність стосовно поточних проектів в атомно-енергетичному комплексі України, участі Товариства в організації і проведенні науково-практичних конференцій та ознайомчих візитів на об’єкти атомної енергетики.

      «1 квітня 2018 року виповнилось 25 років Українському ядерному товариству. Майже весь минулий рік ми працювали під знаком цієї події: провели ювілейну урочисту конференцію, міжнародний молодіжний форум, науково-технічну конференцію молодих вчених та багато інших заходів», - зазначив президент УкрЯТ.

      Крім того в звітному періоді Правління концентрувало свої зусилля на всебічному сприянні досягненню якісно нового рівня підготовки і перепідготовки кадрів для ядерної науки і техніки, суміжних дисциплін, створенню необхідних умов для наукового і професійного росту молоді і студентів, підняття престижу професії спеціаліста-ядерника.

      10 травня цього року Генеральна Асамблея Європейського ядерного товариства одноголосно прийняла рішення про прийом Українського ядерного товариства повноправним членом цієї міжнародної організації. З цього моменту представникам нашого Товариства надано право брати участь в Генеральній Асамблеї, вищому органі Європейського ядерного товариства, і мати 10 голосів при прийнятті рішень.

      Звітуючи про діяльність секретаріату Товариства, виконавчий секретар УкрЯТ Данило Лавренов проінформував присутніх про заходи інформаційно-просвітницького, державницького, організаційного та міжнародного напрямків, які були реалізовані силами керівництва та відокремлених підрозділів Товариства. Данило Лавренов подякував присутнім за активну роботу та громадянську позицію членів УкрЯТ протягом минулих двох років та закликав до розвитку ядерної галузі: «Я хочу подякувати всім членам Правління УкрЯТ, хто сьогодні присутній тут, а також всім членам нашого Товариства, які активно долучаються до нашої роботи та мають небайдужу громадянську позицію. Наша спільна робота демонструє, що у членів нашого Товариства є стійке непохитне переконання в тому, що ядерна галузь має перспективне майбутнє».

      До виступу були запрошені представники відокремлених підрозділів організації, які ділилися досвідом реалізації різних проектів у регіонах розташування підприємств атомної енергетики та промисловості та надавали пропозиції щодо майбутньої діяльності товариства. Автор цих рядків також мала слово від відокремленого підрозділу, створеного на базі ДП «СхідГЗК», і запропонувала нову тематику щорічного семінару-практикуму для працівників по роботі з громадськістю, створення централізованої бази даних проектів відокремлених підрозділів УкрЯТ для поширення позитивного досвіду між відокремленими підрозділами на місцях, а також внесення змін у Положення про відокремлений підрозділ.

      На завершення конференції було затверджено на наступні 2 роки новий склад Правління, до якого увійшли 47 представників Товариства (від ДП «СхідГЗК» – О.Сорокін, Ю.Шмельов, Т.Гожуляніна). Президентом УкрЯТ одноголосно переобрали Г.Муляра, до складу ревізійної комісії увійшов ветеран ДП «СхідГЗК» член УкрЯТ І.Седлер.

      З місця подій Тетяна Гожуляніна.