ДП «СхідГЗК» успішно пройшло незалежний фінансовий аудит

У червні 2017 року завершилася аудиторська перевірка фінансової звітності державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Незалежний аудитор, ТОВ «БДО», був визначений на конкурсній основі. Об’єктом перевірки була фінансова звітність підприємства станом на 31 грудня 2016 року, а також результати діяльності підприємства за 2016 рік.

Перевірка проводилася відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту.

Аудитор підтвердив достовірність відображення фінансового стану державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», відсутність викривлень та помилок і дійшов наступного висновку результатів діяльності підприємства: «Фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Державного підприємства «СхідГЗК» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України».

Довідка:

ТОВ «БДО» - підприємство, яке створене і діє відповідно до законодавства України, є членом Британського товариства BDO International Limited, а також входить до складу БДО - міжнародної мережі незалежних фірм. Внесене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, Сертифікат аудитора виданий Аудиторською палатою України.

Розділ: